Laulutekniikan peruskurssi

Tervetuloa opiskelemaan laulutekniikkaa kurssilleni. Alta löydät 5 laulutuntivideota, joilla käydään harjoituksia hyvän peruslaulutekniikan kehittämiseen.  Tunnit ovat kestoltaan noin 20 – 30 minuuttia. Tunneilla käydään läpi laulutekniikan osa-alueita, jotka koen ensisijaisen tärkeiksi hyvän perustekniikan rakentamiselle. Jokaisen videon alussa kerrataan ja syvennetään edellisten tuntien asiaa ja otetaan sen jälkeen käsittelyyn jokin uusi aihe. Kurssin aihealueet ovat: hengitystekniikka, laulajan asento, artikulaatio ja resonanssi. Näiden lisäksi viimeisellä tunnilla pohdimme hieman korkeiden äänien laulamista ja rekisteri-ilmiötä. Harjoittelun iloa!

LAULUTUNTI 1: Hengitystekniikka

Aloittelemme laulutekniikan kannalta ehkä tärkeimmällä aiheella eli hengitystekniikalla. Hengitysilma on lauluinstrumentin polttoaine, joten sen säätelyn oppiminen on erityisen tärkeää. Hengitysharjoittelulla pyrimme siihen, että pallea aktivoituu sisäänhengityksellä. Lisäksi on tärkeää, että kehoon ei  muodostu hengityksen myötä ylimääräistä jännitystä. Hengityksen tehtävä laulussa onkin saattaa keho eli instrumenttimme sellaiseen tilaan, josta on hyvä lähteä tuottamaan lauluääntä. Aloittelevalla laulunharrastajalla saattaa monesti sisäänhengitys olla hieman jäykkä ja jähmeä aiheuttaen ylimääräistä jännitystä hengityslihaksiin ja muualle kehoon. Tämä voi johtua esimerkikiksi siitä, että aloitteleva laulaja ei ole tottunut hengittämään tahdonalaisesti tietyllä ajanhetkellä. Näin ollen hän käskyttäessään hengityskoneistoa, jonka toiminta on suurelta osin ei-tahdonalainen, saa lihakset yliaktivoitumaan ja jopa kamppailemaan toisiaan vastaan.

LAULUTUNTI 2: Hengitys / Asento / Artikulaatio

Tällä tunnilla uusina aiheina on laulajan asento ja artikulaatio. Asennolla on jossain määrin vähän samanlainen merkitys kuin hengityksellä. Siinä, missä sisäänhengitys saattaa kehon hyvään äänentuottotilaan, hyvällä asennolla pyritään varmistamaan, että soittimessa ei ole mitään ylimääräistä kitkaa, joka hankaloittaisi laulamista ja laulutekniikan oppimista. Artikulaatioharjoituksilla taas pidetään huoli siitä, että kieli, leuka ja huulet pystyvät liikkumaan nopeasti ja ketterästi oikeisiin asetuksiin. Jos nämä toimivat kohmeiseti, laulaminen hankaloittuu siten, että vokaalit jäävät epäselviksi ja äännön resonointi häiriintyy.

LAULUTUNTI 3: Artikulaatio / Resonanssi

Tällä tunnilla uutena aiheena on resonanssi. Laulajan tärkeimpiä resonaattoreja ovat ovat äänihuulten ylä- ja alapuolella olevat tilat. Äänihuulten yläpuolella tämä käsittää ääntöväylän eli kaiken ilmatilan aina äänihuulista huuliin ja sieraimiin. Tämä tila toimii vähän samalla tavalla kuin kitaran kaikukoppa tai huilun putki. Se muokkaa ja sävyttää ääntä sekä vastaa esim eri vokaalisävyjen muodostumisesta ääneen. Ääntöväylällä ja resonanssilla on kyky vahvistaa ääntä tai päinvastoin hankaloittaa äänen tuottoa. Siksi resonanssin hallinnan harjoittelu on kovin tärkeää. Paino on äänihuulten yläpuolisella tilalla, koska sen muotoa pystytään hyvin muuttamaan kielen liikkeillä ja kurkun muotoa muokkaavilla lihaksilla. Äänihuulten alapuolisen henkitorven muotoon on sen sijaan hankalampi vaikuttaa.

LAULUTUNTI 4: Resonanssi / Kieli

Tällä tunnilla pureudumme lisää resonanssiin ja sen säätelyyn kielen asennolla. Kaikissa vokaaleissa kieli on asettunut suuhun hieman eritavalla ja siksi tässä aihealueessa riittääkin työstämistä. Tutkimme miten kielen asento ja resonanssi kytkeytyvät toisiinsa eri vokaaleissa.

LAULUTUNTI 5: Resonanssi / Ylä-äänet / Rekisterit

Täällä tunnilla viimeistelemme vielä resonanssin parissa treenaamalla uusia vokaaleja. Käymme lisäksi läpi, mitä kaikkea olemme kurssilla oppineet ja lisäksi pohdimme, miten tämä kaikki kytkeytyy tulevaisuuden treeniaiheisiin kuten korkeisiin ääniin ja rekisteri-ilmiöön. Teemme lopuksi klassikkoharjoituksen korkeille äänille. Kiitokset seurasta tällä kurssilla ja paljon harjoittelun iloa!!! 🙂