VERKKOKURSSI

laulutekniikka

Laulutekniikan peruskurssi koostuu kolmesta laulutunnista, joiden aiheina on hengitystekniikka, laulajan tuki ja ääntö. Alla pääset katsomaan ilmaiseksi jokaisen aihealueen johdantovideon. Loput kurssin materiaaleista avautuvat käyttöösi 39 euron hintaan. Käyttöoikeus materiaaleihin on voimassa puoli vuotta.

Maksullinen materiaali käsittää 14 uutta videota, joilla työstetään harjoituksia sekä syvennetään aiheen ymmärrystä. Olen pyrkinyt toteuttamaan videot nimenomaan niin, että pystyt harjoittelemaan videoiden mukana, vaikka sinulla ei olisikaan aiempaa laulu tai musiikkikokemusta. 

Täältä ohjeet kurssin ostamiseksi

Kirjautumissivulla voit luoda itsellesi tunnukset, kirjautua sivustolle sisään ja palauttaa unohtuneen salasanan

Jos olet kiinnostunut ilmaisesta materiaalista, niin Youtube-kanavaltani löytyy sellaista paljon englannin kielellä. Muista tilata kanava, jos koet matskun hyödyllisenä.

Laulutekniikan
peruskurssi

Hengitystekniikka

Tällä tunnilla käymme läpi hengitysteiikkaa. Laulussa hengityselimistö tuottaa alkuenergian, joka on välttämätön raaka-aine laulu- ja puheäänen tuottamiseksi. Tämä alkuenergia on keuhkoista ulosvirtaava ilma. Kun ilma virtaa keuhkoista ja äänihuulten välistä, se saa äänihuulet värähtelemään yhteen ja erikseen ja tuottamaan ääntä. Ääntö on uloshengitystä, jonka aikana äänihuulet värähtelevät. Näin ollen on helppo ymmärtää, miksi hengittäminen on keskeisessä roolissa laulussa ja minkä takia sitä myös usein laulutunneilla harjoitellaan.

Tuki

Tällä tunnilla perehdymme laulajan tukeen. Lähes kaikki laulunopettajat puhuvat tuesta ja tukea pidetäänkin hyvin tärkeänä toimivan ja terveellisen lauluäänentuoton kannalta. Näkemykset tuen tuottamisesta ja harjoittelemisesta kuitenkin poikkeavat koulukunnittain varsin paljonkin. Siitä ollaan jossain määrin samaa mieltä, että tuki liittyy hengityslihasten ja muiden keskivartalon lihasten aktiivisuuteen äännön aikana. Toiset painottavat tuntemusten aistimista vatsan alueella, kun taas toiset kylkien tai selän alueella. 

Ääntö

Tärkein, haastavin ja aikaa vievin vaihe laulutekniikan harjoittelussa on oikeanlaisen hienomotoriikan löytäminen keuhkojen paineen, äänihuulten asennon ja ääntöväylän muodon säätelyyn. Harjoittelun kannalta on tärkeää ymmärtää taidon oppimisen perusperiaatteita ja miten ne kytkeytyvät laulutekniikan harjoitteluun. Näin harjoittelua saa huomattavasti tehostettua. Tällä tunnilla kasaamme jo opittujen hengitys ja tukiperiaatteiden päälle äännön harjoittelun periaatteita. Mukaan astuu ne kuuluisat säännölliset kehittymiseen vaadittavat harjoitustoistot.