Sävelhypyt  ja sointuarpeggiot

Seuraavilla videoilla harjoitellaa laulamalla erisuuruisia sävelhyppyjä ja sointuarpeggioita. Harjoitukset perustuvat duuriasteikkoon ja lähtevät perussävelestä. Perussävelen jälkeen lauletaan asteikon kolmas (terssi), viides (kvintti) ja / tai kahdeksas (oktaavi) sävel. Ideana on lisätä taas aavistuksen verran haastetta harjoitukseen. Tee harjoijoituksia taas omasta tasostasi riippuen sellaisilla sävelalueilla, että harjoitus tarjoaa sopivasti haastetta olematta kuitenkaan liian helppo tai liian hankala.

Video 3.7.: terssi-intervalli, Video 3.8.: kvintti-intervalli, Video 3.9.: oktaavi-intervalli, Video 3.10.:  duurisointuarpeggio (1 - 3 - 5 - 3 - 1), Video 3.11.: duurisointuarpeggio (1 - 3 - 5 - 8 - 5 - 3 - 1)

Terssi-intervalli

Kvintti-intervalli

Oktaavi-intervalli

Kolmisointuarpeggio (1 - 3 - 5)